2-a informletero

24-a speranto-festivalo AROMA JALTO, 2012.04.29 – 05.09

2-a  informletero

La Esperanto-festivalo okazos en Jalto, en la turisma bazejo INSTRUISTO(UĈITELJ),str.Dmitrija Uljanova, 11 en la urboparto, kiu nomiĝas VASILJEVKA. Ĝi atingeblas de  Jalta centro per busetoj de la 7-a itinero; la bileto kostas 2 hrivnojn; la tempodaŭro estas 7-10 minutoj; piediri de la busstacio 15 minutojn. Jalta bus- kaj trolebusstacio atingeblas de  Simferopola stacidomo  per  trolebusoj de la 52-a itinero, la tempodaŭro estas 2:30, la bileto kostas 15 hrivnojn. Veturado al Jalto per busetoj estas pli  rapida 2:00, sed pli multekosta – 30hr..

Loĝado: en 2-lita ĉambro kun necesejo, lavabo  kaj duŝo estas kontraŭ 120 hr. diurne;

en 3-lita ĉambro kun necesejo, lavabo  kaj duŝo -  kontraŭ 100hr diurne;

en 4-5lita ĉambro sen luksaĵoj -  kontraŭ 80hr. diurne;

Manĝado: estas dubinda ĉi-jare.

Programo: Lingvaj kursoj por komencintoj kaj fluparolantoj;la enkonduka seminario por eduko de Cseh-metodaj instruistoj de IEI; Universitato; ULEI- kaj ULEJ-kunvenoj; prezidikunsido;ekskursoj, piedmarŝoj; koncertoj; ludoj…

Lingva ordo estas tradicie severa. Nulaj komencantoj ne estas akceptataj. Dum la festivalo funkcios Servo de lingva sekureco, bonvolu esti pretaj akcepti lingvoordon de la AJ. Estos organizata  konkurso de malkrokodilado, kies gajnintoj ricevos monpremiojn. Du aranĝoj: matena anonckunveno kaj Esperanto-kursoj estas  vizitendaj!!!

La aliĝkotizo pagendas  surloke:

Por ukrainianoj ĝi estas 70 hrivnoj;

por ekssovetianoj  - 160 hrivnoj.

por B-landanoj  30 eŭroj; por A-landanoj  40 eŭroj.

Dezirantoj partopreni ekskursojn, piedmarŝojn, bonvolu kunpreni konvenajn ŝuojn kaj veston;

Kontaktaj telefonnumeroj, retadreso:

T. 0974403172, Volodimir Hordijenko;   volodomir@ukr.net   

P.S. Ĉiuj pagoj okazas en hrivnoj!

Bonvenon al rava Esperanto-lando !

                                      

 

 

Comments