Aliĝintoj

 #
 Nomoj
 Urbo
 Lando
 1
 Volodimir Hordijenko
 Kijiv
 Ukrainio
 2
 Svetlana Pogorelaja
 Kijiv
 Ukrainio
 3
 Valentina Gradzion
 Kijiv
 Ukrainio
 4
 Sergeo Ŝmatkov
 Lviv
 Ukrainio         
   5
 Zinovij Peljo
 Lviv
 Ukrainio        
   6
 Katarzyna Nowak  Tworóg  Pollando
  7   Katarzyna Turek Kraków  Pollando
   8 Kowalik Maria Skała Pollando
   9 Svorad Zavarský Bratislava Slovakio
  10 Žofia Zavarská Bratislava Slovakio
  11 Manfred Westermayer Gundelfingen/Breisgau Germanio
  12 Alina Plerpienė Panevėžys Litovio
  13 Liudmila Narbutienė Panevėžys Litovio
  14 Donata Manionienė Panevėžys Litovio
  15 Irena Cimnalomskienė Panevėžys Litovio
  16 Vida Kalikauskienė Panevėžys Litovio
  17 Jelena Nakienė Panevėžys Litovio
  18 Eleonora Nakaitė Panevėžys Litovio
  19 Palmira Lukoŝevičienė Panevėžys Litovio
  20 Regina Januškevičienė Panevėžys Litovio
  21 Alfred Heiligenbrunner Lassee Aŭstrio