Aliĝintoj‎ > ‎

2-a informletero

22-a Esperanto-festivalo AROMA JALTO, 2010.04.29 – 05.09

 

 2a  informletero

La Esperanto-festivalo okazos en Jalto, en la pensiono INSTRUISTO(UĈITELJ);

str.Dmitrija Uljanova, 11 en la urboparto, kiu nomiĝas VASILJEVKA. Ĝi atingeblas de  Jalta centro per busetoj de la 7-a itinero; la bileto kostas 2 hrivnojn; la tempodaŭro estas 7-10 minutoj; piediri de la busstacio 15 minutojn.

Jalta bus- kaj trolebusstacio atingeblas de  Simferopola stacidomo  per  trolebusoj de la 52-a itinero, la tempodaŭro estas 2:30, la bileto kostas 12 hrivnojn. Veturado al Jalto per busetoj estas pli  rapida 1:30, sed pli multekosta – 20hr..

Loĝado: en 2-lita ĉambro kun necesejo, lavabo  kaj duŝo estas kontraŭ 100 hr. diurne;

en 3-lita ĉambro kun necesejo, lavabo  kaj duŝo -  kontraŭ 90hr diurne;

en 4-lita ĉambro sen luksaĵoj -  kontraŭ 60hr. diurne;

en 5-lita ĉambro sen luksaĵoj -  kontraŭ 50 hrivnoj diurne.

Manĝado: en la sama ripozejo. 2-foja manĝado kostas 50 hrivnojn; unu manĝo-25hrn.

Programo: Lingvaj kursoj por komencintoj kaj fluparolantoj; Universitato; KGS; ULEI- kaj ULEJ-kunvenoj; ekskursoj, piedmarŝoj; koncertoj; ludoj…

Lingva ordo estas tradicie severa. Nulaj komencantoj ne estas akceptataj. Dum la festivalo funkcios Servo de lingva sekureco, bonvolu esti pretaj akcepti lingvoordon de la AJ. Estos organizata  konkurso de malkrokodilado, kies gajnintoj ricevos monpremiojn. Du aranĝoj: matena anonckunveno kaj Esperanto-kursoj estas  vizitendaj!!!

La aliĝkotizo pagendas  surloke:

Por ukrainianoj ĝi estas 70hrivnoj;por ekssovetianoj  - 150 hrivnoj.

por B-landanoj  25 eŭroj; por A-landanoj  40 eŭroj.

Dezirantoj partopreni ekskursojn, piedmarŝojn, bonvolu kunpreni konvenajn ŝuojn kaj veston;

Kontaktaj telefonnumeroj, retadreso:

T/fakso 044 2851701; mob.80974403172, Volodimir Hordijenko;   volodomir@ukr.net   

P.S. Ĉiuj pagoj okazas en hrivnoj!

La kurzo de eŭro egalas 10 hrivnojn 40 kopekojn.

Bonvenon al rava Esperanto-lando !

Підсторінки (1): Aldonajxoj
Comments