La pagoj

Loĝado:

    * en 2-litaj ĉambroj kontraŭ 9 EUR por diurno;

  
    * en 7-lita ĉambro kontraŭ 6 EUR  por diurno;
  
Manĝado: estas memstara

Aliĝkotizo
(EUR):

 N  Aliĝkategorio
ĝis la 1-a de marto, 2018  surloke
 1  Ukrainio  3  5
 2  Ekssovetio  5  10
 3  B-landoj  10  15
 4  A-landoj  15  20

Kontribuantoj al la programo  havos rabaton laü interkonsento.

La aliĝkotizon bonvolu sendi ĝis la 1-a de marto al Hordijenko Volodimir Viktoroviĉ, p/k 35, KIJIV-133, UA-01133.
Poste ĝi pagendas surloke!

Dankon!