Programo

                           Provizora programo   
                               

1.05. Vendredo, Alvena tago

12.00 Registriĝo, enloĝiĝo, orientiĝo, respondecas Volodimir Hordijenko (V.H.).

13.00 "Anĝeloj kaj novicoj", V.H.

14.00 Ekskurso tra la urbo, Sergeo Ŝmatkov

20.00 Improvizaĵoj.

2.05.Sabato, Interkona tago

 9.30  Matena anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj: 

14.00 Ekskurso al sanktaj lokoj de Lviv , 

20.00 Interkona vespero, V.H.

3.05.Dimanĉo, Amika tago

 9.30  Matena  anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj: 

14.00 Promenado en la botanika ĝardenoLiĉakivsjka tombejo.

20.00 Koncerto, 

4.05.Lundo, Turista tago

9.30  Matena  anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj: 

14.00 Piedmarŝo al Alta kastelo, V.H. 

20.00 Internacia vespero,

5.05.Mardo, Ekskursa tago

9.00  Tuttaga busekskurso,

21.00 Improvizaĵoj, V.H. 

6.05. Merkredo, Muzea tago

9.30  Matena  anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj: 

14.00 Promenado en la subĉiela muzeo,

20.00 Koncerto, 

7.05. Ĵaŭdo, Kanta tago

9.30  Matena  anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj:

14.00 Piedmarŝo al Katedralo de Sankta Jura,  

20.00 Komuna kantado,

8.05. Vendredo, Tago de Venko

9.30  Matena  anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj:

14.00 Veturado al Lyĉakivska tombejo,  

20.00 Vespero de klasika muziko,

9.05. SabatoLviva tago

9.30  Matena  anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj:

14.00 Promenado laŭ parkoj de Lviv,  

20.00 Adiaŭa vespero,

10.05. DimanĉoAdiaŭa tago

9.15  Esperanto-kursoj: 

10-45 Adiaŭa amika rondo. Disveturado